• 17
    Luty 2020
  • 16:56 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Wyszukaj
RSS
Postomino
Urząd Gminy Postomino działa w oparciu o następującą strukturę: Referaty: Finansowo - Budżetowy,...
Rąbino
Urząd Gminy w Rąbinie jest organem pomocniczym wójta Rąbina i wykonuje podstawowe zadania gminne.W urzędzie...
Rewal
W urzędzie funkcjonują wydziały i stanowiska: Organizacyjno - Administracyjny, Budżetu i Finansów,...
Sławno
Urząd Gminy zlokalizowany jest w zabytkowym budynku zbudowanym na początku XX wieku. Urząd działa w oparciu o...
Sławoborze
Urząd Gminy w Sławoborzu jest organem pomocniczym Wójta Gminy Sławoborze i wykonuje podstawowe zadania gminne....
Stare Czarnowo
Miejscowość Stare Czarnowo położona jest w południowo-zachodniej części województwa...
Stargard
Urząd Gminy Stargard Szczeciński jest jednostką samorządu terytorialnego gminy wiejskiej Stargard...
Świdwin
Urząd Gminy Świdwin jest obiektem użyteczności publicznej, w którym urzęduje Wójt Gminy Świdwin,...
Świeszyno
Urząd Gminy Świeszyno jest siedzibą wójta oraz rady gminy. Urząd realizuje zadania gminne oraz pełni funkcję...
Wałcz
W siedzibie głównej mieści się: Kierownictwo Urzędu Gminy Wałcz, Referat Finansowy; Referat Ochrony...
Wierzchowo
W strukturach urzędu gminy funkcjonują Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Gminna, Referat...
Marianowo
Gmina Marianowo położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, jest...
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów