• 23
    Kwiecień 2024
  • 20:05 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Nowe e-usługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
3 głosy


Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu “Dostosowanie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do warunków COVID-19”.

 

Sytuacja kryzysowa wywołana COVID-19 wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego szybkie dostosowanie się do nowych warunków pracy w trybie zdalnym i umożliwienie elektronicznej obsługi interesariuszy. Istotna część usług Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wymaga docelowego przejścia na e-obsługę procesów. Dodatkowo dostosowanie warunków pracy w Urzędzie do zasad bezpiecznej pracy i reżimów sanitarnych generuje pilne zapotrzebowanie na infrastrukturę IT (urządzeń mobilnych oraz infrastruktury serwerowej) zapewniającej efektywną pracę w systemach informatycznych Urzędu oraz zdalny dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu i obsługę znacznego przyrostu ruchu w komunikacji sieciowej.

   

 

W odpowiedzi na to pilne zapotrzebowanie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt IT, który obejmuje swym zakresem:

  • przegląd procesów i sposobów załatwiania spraw w Urzędzie,
  • usprawnienie procesów wybranych usług Urzędu w kierunku świadczenia ich drogą elektroniczną na 3 i 4 poziomie dojrzałości cyfrowej,
  • opracowanie i opublikowanie elektronicznych formularzy w celu dwustronnej komunikacji i transakcji (zapewnienie przejścia z papierowej formuły do uruchomienia usług o wysokim stopniu dojrzałości),
  • zakup mobilnych zestawów komputerowych do pracy hybrydowej (tradycyjnej i zdalnej),
  • zakup infrastruktury serwerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i konfiguracją.

W rezultacie wspólna realizacja dwóch komponentów projektu, tj.: niezbędnej infrastruktury do pracy w warunkach pandemii oraz wdrożenie/ znaczące udoskonalenie e-usług pozwoli na szybkie dostateczne dostosowanie Urzędu do warunków pracy w warunkach pandemii, zaś mieszkańcom regionu i przedsiębiorcom da możliwość elektronicznego załatwiania spraw w warunkach ograniczonego dostępu do administracji publicznej i narodowego lockdown’u.
 
Projekt realizowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest pod adresem: http://wsi.wzp.pl/spoleczenstwo-informacyjne/aktualnosci/projekt-rpo-wz-2014-2020-pt-dostosowanie-pracy-umwz-do-warunkow-covid-19.
 
Zapraszamy do korzystania ze znacząco ulepszonych, elektronicznych usług publicznych, które dostępne są na stronie: euslugi.wzp.pl oraz na Biuletynie Informacji Publicznej UMWZ: https://bip.wzp.pl/artykul/formularze-elektroniczne-umwz-epuap.
 
Autor: Jerzy Ruszała - Kierownik Projektu

Więcej w temacie: Aktualności
Media
IV festiwal Wina Pomorza Zachodniego

Warto zobaczyć

Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów