• 24
    Czerwiec 2024
  • 15:47 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Zabytki sakralne
Zabytki sakralne
Liczne zabytkowe kościoły i zabudowania poklasztorne są materialnym świadectwem bogatej historii regionu, stanowią charakterystyczne rysy krajobrazu województwa i podkreślają jego odrębność.
Cmentarze, kapliczki, lapidaria
W każdym mieście, miasteczku i wsi można odnaleźć  miejsc będących wyrazem tradycji i sposobu utrwalania pamięci...
Kościoły, klasztory, kaplice
W regionie można zobaczyć wiele cennych i unikatowych obiektów sakralnych różnych wyznań.
Rowerem przez Pomorze Zachodnie
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów